Allmänna villkor

Våra allmänna villkor finns längst ner på sidan och ersätter de fysiska hyreskontrakten.

Försäkringar

EVNT Sverige AB har en egen allmän försäkring tecknad vid eventuella olycksfall. Skada på produkter orsakad av hyrestagare ingår ej i denna försäkring. 

Tillgång till el

Många av våra aktiviteter och produkter kräver  strömtillförsel. 

Du är viktig för oss!

Ny uppdaterad prislista För 2022